Stamnavne

1 2 

 

Ansøgning om stamnavn kan ske ved indsendelse af ansøgning til:

Kira Marseen
Østerby Alle 208
8310 Tranbjerg J
Telefon: 51 80 56 96
mail: stamnavn@jyrak.dk

Messenger beskeder ønskes IKKE, kun e-mail / telefon besvares!

Husk der er forudbetaling til JYRAK, før ansøgningen kan videreekspederes til Felis Danica.

Felis Danicas regler for stamnavn

Ønsker man at læse FIFe's fulde regelsæt for stamnavne, henvises der til Avls- & registreringsreglernes §5.2
Felis Danicas Nationale tilføjelser til FIFe's regler om stamnavn

En opdrætter, som er indehaver af et stamnavn, skal altid bruge stamnavnet ved registrering af kuld.

Stamnavnet er opdrætterens private og personlige ejendom og kan ikke overføres til andre. I tilfælde af separation/skilsmisse skal det umiddelbart meddeles Felis Danica, som videresender informationen til FIFe, om hvem der beholder stamnavnet.

Stamnavne i Felis Danica kan kun ansøges og anvendes som prefix (dvs. foran kattens navn).

Ansøgning om stamnavn skal sendes via egen klub til Felis Danica. Ansøgningen skal sendes på Felis Danica's officielle ansøgningsskema.
Mindst tre (3) forslag skal medsendes i prioriteret rækkefølge.

Afgiften for stamnavn besluttes af Felis Danica's plenarforsamling.

Når FIFe har godkendt stamnavnet, meddeles dette Felis Danica, der sender et stamnavnsbevis, samt Felis Danica's og FIFe's stambogsføringsregler.

Hjemmeboende børn under 18 år kan ikke få selvstændigt stamnavn.