JYRAK  |  Udstillinger  |  Killinger til salg  |  Opdræt  |  Medlemsservice  |  Katteracer  |  Betaling til JYRAK  |  Formularer  
  Hjem 
  Du er her:  Opdræt > 24 mdr.'s reglen
 

Avls- & registreringsregler
Farvegenetik
Avlshanner
Mentorordning
Stamnavn
Godkendt katteri
Killinger første gang
Købsaftale
Parringsaftale
EMS systemet
24 mdr.'s reglen


 
  Medlemsnummer   
  Adgangskode   
     


 
 
Køb af kattegrus med medlemsrabat

Top katte 2021 tilmelding

GF 2022 NY!

JYRAK Topkatte

Kattemagasinet

 Information om:
3 kuld på 24 måneder.

Vær som opdrætter meget opmærksom på FIFes regler om Avl og registrering § 2.3:

2.3 Avlshunner

Avlshunner må ikke få flere end tre kuld i løbet af 24 måneder med mindre der foreligger en på forhånd udfærdiget skriftlig godkendelse fra en dyrlæge og/eller det nationale avlsråd.

En hunkat der har behov for gentagne kejsersnit må ikke bruges i videre avl.

En hunkat må ikke tillades at blive parret af en anden hankat inden for 3 uger efter den tidligere parring.


Desuden er ovennævnte paragraf nævnt i Felis Danicas Stambogsføringsregler:


Felis Danicas nationale stambogføringsregler

1 Registrering af kuld

Ved registrering af kuld gælder følgende regler:

………..

i) Ved ansøgning om stamtavler påser FD’s stambogsfører, at bestemmelserne i FIFe’s Avls og registreringsregler §2.3 vedrørende kuldhyppighed (pt. 3 kuld per 24 mdr.) overholdes.
Opdrætterens første overtrædelse heraf medfører, at stamtavlerne udfærdiges til dobbelt takst. Yderligere tilfælde medfører, at stamtavlerne udfærdiges til femdobbelt takst. Yderligere overtrædelser vil desuden medføre, at sagen vil blive forelagt FU til individuel vurdering.

.........


Disse paragraffer skal tages meget bogstaveligt!

Hvis der ikke på forhånd er søgt om tilladelse til en parring til det 4. kuld inden for 24 måneder - enten med en dyrlægeattest fra FØR parringstidspunktet eller en godkendelse fra avlsrådet FØR parringen bliver stamtavler første gang udfærdiget til dobbelt takst.

I yderste konsekvens vil man nå op på 5 dobbelt takst!!! ( 1005,- kr./stamtavle) og risikere at blive nægtet serviceydelse fra Felis Danica.

En afgørelse i Felis Danicas Forretningsudvalg har netop afvist at give dispensation til et sådant 4. kuld til normal pris.
I den omtalte sag forelå der en dyrlægeattest, der var udfærdiget EFTER fødslen af killinger.

Pas på, det kan nemt smutte med et par dage, så vær opmærksom på denne regel. Der er lige nu et stigende antal opdrættere der ”går i fælden” og ikke er opmærksomme på denne regel.

Webmaster.