Bestyrelsen

Bestyrelsens arbejdsopgaver/fordeling.


Formand
Susanne Wehnert
- FU medlem
- Dommerinvitationer
- Domerlogistik
- Dommerfordeling
- Temadage
- Kontrakter
- Sponsorkontakt
- Uddannelsesansvarlig
- BIS show
- Hotel og ophold
- Henvendelser fra medlemmer
- Avls- og genetikkonsulent
- Klagesager


Næstformand
Dorthe Elwarth
- Tilmeldinger til JYRAK-udstillinger
- show@jyrak.dk
- Klargøring af dommermapper
- Del af "ShowTeamet" ifbm. udstillinger
- Udstillingssystemansvarlig
- Sende medlemslister til konsulenter og studiekredsledere

Hal ansvarlig
Brian Sørensen
- Kontakt med leverandører
- Specialklubber
- Hal bestilling og kontakt
- Brandmyndigheder
- Hjælpere til opsætning/nedtagning
- Burplan/burnøgle, burkort, haloversigt

Sekretær / ShowTeam
Mette Mejdahl
- Katalogopsætter
- Referent
- Tryksagsansvarlig
- Del af "ShowTeamet" ifbm. udstillinger

Nye medlemmer, Sponsorkontakt
Simone Søderberg
- Sponsorkontakt
- Medansvarlig for kurser, seminarer mv.
- Nye medlemmer / medlemsregistrering
- Kontakt vedr. udeblivelse af Kattemagasin
- Katterigodkendelse

Burmand
Rene Nielsen
- Burparkansvarlig
- Hal-udvalg
- Præmiemanager

Udstillingssekretær udland
Tina Pedersen
- Udstillingssekretær udland
- Indtjek på udstillinger (dyrlægesedler)
- Del af "ShowTeamet" ifbm. udstillinger

Webmaster og Chefsteward
Flemming Vorbeck
Svalevej 34
6600 Vejen
Tlf.: 22 91 21 20
chefsteward@jyrak.dk

Ildsjæle
Esben Jørgensen
- Studiekredskontakt
- Ildsjæle, frivillige hjælpere
- Stewardrum ifbm. udstillinger

Kasserer
Gitte Callesen

Junior Handling (Suppleant)
Anette Kampf
- Junior Handling (Dommer)
- Ekspedient i indgangskassen på udstillinger
- Forefaldende arbejde ifbm. udstillinger
- Konsulent på SjællandArbejdsopgaver uden for bestyrelsen.


Stambogssekretær kategori III og IV
Pia Nyrup
Vesterled 3
7800 Skive
Tlf.: 40 99 95 78
stambog3-4@jyrak.dk

Stambogssekretær kategori I og II
Linda Grøtner Nielsen
Linde Alle 9
6040 Egtved
Tlf.: 40 99 95 79
stambog1-2@jyrak.dk

Stamnavne
Kira Marseen Munkholm
Christiansmindevej 6
8660 Skanderborg
Tlf.: 51 80 56 96
stamnavn@jyrak.dk

Sygdomskonsulent
Susanne Wehnert
Skolevænget 9, Ølsted
8723 Løsning
Tlf.: 75 62 61 09
formand@jyrak.dk

FU medlem
Inge Nord
Lyngby 4
9370 Hals
Tlf.: 20 49 05 61
inge.nord@felisdanica.dk/

Revisorer
John Bøwes
Gitte Johnsen

Revisorsuppleanter
Kamilla Tholstrup
Birgit Holme